ADVIES & PROJECTEN

CQ Procesmanagement is een adviesbureau in de zorgsector. Onze adviseurs zijn in te huren voor de volgende diensten:

Workshops (bege)leiden waarin zorginstellingen aan tafel zitten en afspraken maken om beter samen te werken.

Projecten(bege)leiden, bijvoorbeeld de opzet van een centraal registratiesysteem voor ziekenhuizen diagnoses en behandelingen.

We maken procesbeschrijvingen om zorginstellingen inzicht te geven in de stappen die ze moeten doorlopen om tot de nieuwe gewenste situatie te komen.

Kwartiermaker voor landelijke organisaties, zoals een organisatie gericht op het faciliteren van de uitwisseling van data van de vele patiëntregisters die Nederland telt.

We informeren zorginstellingen over de te verwachten wijzigingen in zorg, financiering of IT.

We adviseren over de inrichting van een organisatie (met mensen/teams) om zo goed mogelijk te functioneren, daarbij vervullen we soms een interim rol.

We begeleiden gemeentes om zorg in te kopen bij zorginstellingen.

Ook helpen we bij de implementatie van elektronische patiënten dossiers in zorginstellingen.

‘Er zijn zoveel nieuwe regels bijgekomen de laatste jaren dat soms wordt vergeten dat het draait om de juiste zorg aan cliënten te leveren’

Don Olthof, Programmavoorzitter Zinnige Zorg GGZ
primewire s