Bekostiging van uw zorgaanbod

U wilt graag een bepaald zorgconcept aanbieden, en tegelijkertijd ook rendabel blijven als zorgorganisatie. Omdat de marges binnen de zorgsector minimaal zijn, moet alles achter de schermen vlekkeloos verlopen. Onze specialisten helpen u graag om de bekostiging van uw zorg in kaart te brengen. We kijken hierbij naar uw zorgconcept zelf, het budget en uw interne organisatie. En op welke bedrijfsonderdelen er nog bijgestuurd moet worden. Wij rekenen alles voor u door naar de praktijk. Zo blijft de zorg die u aanbiedt betaalbaar.

Hoe kunnen wij u helpen ?

-Mag ik mijn zorgconcept wel aanbieden binnen de geldende wet- en regelgeving?
-Is de zorg die ik wil aanbieden wel betaalbaar?
-Wie betaalt de zorg en wanneer wordt het betaald?
-Hoe moet ik mijn zorgaanbod verantwoorden?
-Wat is het budget?
-Hoe kan ik mijn zorgaanbod declareren?
-Kan ik aanspraak maken op subsidie en hoe vraag ik dit aan?


Allemaal vragen die spelen rond zorgconcepten en waar we u mee kunnen helpen. Omdat uw zorgconcept aan allerlei voorwaarden moet voldoen om de bekostiging goed voor elkaar te krijgen, nemen we uw zorgconcept onder de loep en sturen waar nodig bij.

Er zijn in Nederland verschillende manieren om zorg te bekostigen, denk aan:

-Specialistische GGZ
-Basis GGZ
-POH (praktijk ondersteuner huisarts
-Financiering vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg)
-Modulair en volledig pakket thuis
-DOT financiering (DBC's op weg naar transparantie, voor het verbeteren van het declaratiesysteem van zorgaanbieders
-VIPP (versnelling informatieuitwisseling patiënt en professional)
-VIPP GGZ
-Financiering vanuit de WMO van de gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
-Financiering vanuit de jeugdzorg vanuit de gemeente

Door onze jarenlange ervaring binnen alle verschillende zorgaanbieders in Nederland, weten we precies welke regelingen en subsidiemogelijkheden er zijn, welke zorg onder welke regeling valt, en welke regeling u nodig heeft.

Meer weten over de mogelijkheden?

Wilt u ook meer weten over de bekostiging van zorg? Of bent u benieuwd naar hoe het is geregeld binnen uw organisatie? Neem dan nu contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek.

primewire s