Decentralisatie MO en BW

Wij werken voor verschillende (centrum)gemeenten die ons gevraagd hebben hen te ondersteunen bij de decentralisatie van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Vaak is er ondersteuning gewenst om zicht en grip te krijgen op de veranderingen en alle regiogemeenten mee te nemen in de ontwikkelingen. Het gaat eigenlijk om twee ontwikkelingen; de decentralisatie van middelen die nu alleen naar de centrum gemeenten gaan maar ook de stap naar verdere ambulantisering, waarbij het doel is om meer mensen prettig in de wijk te laten wonen. Het gevolg van de decentralisatie is dat de gemeenten een plan moeten maken over hoe zij de regionale samenwerking vorm willen geven. Dat is inhoudelijk gezien noodzakelijk; gemeenten hebben elkaar nodig om de risico’s gezamenlijk te dragen en voldoende aanbod voor de inwoners beschikbaar te kunnen stellen. Daarnaast heeft VWS deze regionale samenwerking verplicht gesteld.

Voor verschillende regio’s maken wij analyses van de benodigde toekomstige capaciteit; voor de regio en per gemeente. Op die manier wordt de opgave voor de decentralisatie en ambulantisering heel concreet, wat ook het gesprek hierover tussen gemeenten onderling en met aanbieders en woningbouwcorporaties een grote inhoudelijke bodem geeft. Daarnaast ondersteunen wij bij de beeldvorming over de doelgroep, die wij goed kennen, en maken we inhoudelijke analyses over het proces en de stappen die nodig zijn om te komen tot een gedragen en gezamenlijke decentralisatie. We zijn vaak de verbindende factor tussen gemeenten en partijen. Wij maken een plan en voeren dat samen met onze opdrachtgevers uit. Daarin voelen wij ons volledig partner in het project en verbinden ons aan het behalen van het gewenste resultaat.

Opdrachtgevers: gemeente Amsterdam, Haarlem, Dordrecht en Bergen op Zoom.

Meer weten over decentralisatie MO en BW?

Mocht u hier meer over willen weten dat kunt u contact opnemen met Michiel van Hees of Martijn de Wolf. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.