Expertises

Wij volgen de ontwikkelingen in de zorg en zorgen ervoor dat de kennis op benodigde zaken up to date zijn, zoals op het gebied van wet- en regelgeving en financiën. Daarnaast ontwikkelen wij expertises op die gebieden waar wij kansen zien voor de verbetering van de zorg. Hieronder zijn enkele van onze expertises gespecificeerd:

Bekostiging zorg

Welke bekostigingsmogelijkheden zijn er voor uw zorgproduct(en) en welke mogelijkheid sluit het meest aan op de zorg die u (samen met andere organisaties) levert.

Transitie

Hoe om te gaan met de nieuwe wet en regelgeving omtrent de transitie van de zorg. Hoe kan de zorg het beste ingebed worden en wie houdt hierin de regie. Zoals de Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang of de (door)decentralisatie MO en BW.

Huidige en gewenste processen en zorgproducten in kaart brengen

Er is verandering benodigd maar hoe verlopen de processen eigenlijk momenteel en hoe willen we dat de processen er na de verandering uit komen te zien om de beoogde doelen te bereiken. Welke zorg willen wij gaan leveren en in welke vorm/zorgproducten kunnen wij deze zorg dan het beste aanbieden?

EPD implementatie

Grootse, langdurige projecten worden ingezet om een EPD te implementeren. Ondersteuning kan daarin zeer gewenst zijn.

Registratie aan de bron en aanverwante projecten

De registratielasten blijven stijgen. Hoe kunnen we deze stijging afremmen en waar mogelijk afnemen. Bijvoorbeeld door automatisering te realiseren bij het ophalen van gegevens (zodat deze niet overgetypt hoeven te worden) en door het realiseren van registratiestandaarden (Waardoor eenduidige registratie mogelijk wordt hetgeen het hergebruik van het geregistreerde faciliteert).

Patientregisters en kwaliteitregistraties

De groeiende behoefte aan informatie, kennis en transparantie over zorgprocessen, behandelingen en behandeluitkomsten heeft ertoe geleid dat er zeer veel verschillende registers zijn opgericht en nog steeds opgericht worden. Wij richten ons erop om uniforme afspraken en samenwerking tussen deze registers en de betrokken veldpartijen tot stand te brengen.

primewire s