Wet verplicht ggz en Wet zorg en dwang

CQ procesmanagement speelt op verschillende plekken een rol bij de invoering van de wet verplichte ggz (wvggz)en de wet zorg en dwang (wzd). De nieuwe wet vraagt een veel grotere betrokkenheid van de gemeenten en intensievere samenwerking tussen partijen zoals gemeenten, ggz, clientvertegenwoordigers, ggd, OM, en de advocatuur. CQ heeft die samenwerking en de uitrol van de nieuwe processen geregisseerd. Hierbij combineren we een kennis van de nieuwe wetten, het (ggz) veld, gemeentelijke organisatie en helder projectleiderschap. Belangrijk is dat de wetteksten vertaald worden naar de dagelijkse praktijk die past bij de regio en de manier van samenwerken in de regio.

Resultaat was dat alle partijen elkaar kenden, het nieuwe proces en ieders rol daarin voor implementatie bekend was, dat men onderling knelpunten oplost en dat er een goede structuur ligt om verder te gaan met de uitvoer van de wetten en de monitoring en evaluatie daarvan.

Meer weten over de WvGGZ of WZD?

Wanneer u over de Wet verplicht ggz en Wet zorg en dwang vragen heeft kunt u contact opnemen met op Rozemarije Schlotter of Leontien van der Stok. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te bespreken.