Elsbeth Vermeer

Gezondheid is voor veel mensen belangrijk het is immers een basisbehoefte. Ik vind het fijn om hier iets in te kunnen betekenen in de vorm van langetermijn-oplossingen. Met mijn collega’s bij CQ doen we niet alleen aan crisismanagement in onze projecten maar proberen we samen met de klant nieuwe processen te implementeren die beter zijn voor cliënt, medewerker of maatschappij.

Data (re)organiseren

Ik ondersteun door het verzamelen van getallen, oftewel data. Ook in de zorg wordt daar gelukkig steeds meer gebruik van gemaakt. Ik kan snel zien hoe informatie uit een dataset gehaald kan worden zodat er ook echt iets met deze data gedaan kan worden, of ik zie wat er nog nodig is om deze informatie compleet te maken. Dat vind ik het leukste om te doen in verschillende projecten. De ene keer is er al veel net uitgewerkte data beschikbaar en doe ik daar analyses op zodat er informatie boven tafel komt die nuttig is voor de klant om te weten, zo kan de zorg weer verbeterd worden. De andere keer is de vraag nog niet zo concreet en kijk ik samen met een adviseur-collega wat er voor onze klant nuttig is om te weten. Zo maken we de vertaalslag tussen techniek en praktijk. Dan verzamelen we de informatie en volgen daaruit de analyses. Deze projecten hebben vaak een wat langere looptijd zodat we ons er echt in kunnen verdiepen. Ook reken ik ad hoc vragen van collega’s door en zet ik webapplicaties op, daarbij vind ik vooral de achterkant interessant; welke data heb je nodig en hoe kun je dit zo vertalen zodat bv de behandelaar/psycholoog of intaker er wat aan heeft.

Zo heb ik voor het Trauma Centrum Nederland met behulp van data kunnen voorspellen voor wie de behandeling beter zal werken als de cliënt een keer op herhaling komt. Die informatie zit in de data, ik probeer die eruit te halen met analyses om de zorg beter te maken.

Mensen zijn de basis

Waarde toevoegen door op de achtergrond als ondersteuner in verschillende projecten mee te werken aan betere zorg voor mensen en dus gezondheid is wat ik essentieel vind. Ik vind mensen het belangrijkste in het leven, mensen zijn de basis. Wil jij ook meer met de data uit je organisatie doen? Of heb je een dataset maar weet je niet wat je er allemaal uit kunt halen, neem gerust eens contact op.

Met mijn data-analyses hoop ik zorgverleners te helpen de zorg effectiever te maken. Dit zo snel mogelijk en gestructureerd doen is een uitdaging die ik aanga met programmeren.

Mijn ideale project is om op basis van behandelgegevens analyses te maken, zodat zorgverleners hun eigen behandelproces kunnen verbeteren en de behandeling beter wordt afgestemd op de patiënt. Het liefst automatiseer ik dat zoveel en zo optimaal mogelijk.

Expertise

Mijn expertise ligt aan de kwantitatieve kant. Ik zie snel patronen in grote datasets, kan verschillende databronnen aan elkaar koppelen en zo verwerken dat er weer nieuwe inzichten ontstaan. Door mijn kijk op de zaak stel ik vragen die de zorgverleners helpen even vanuit een andere kant naar hun werk te kijken. Zo help ik mee processen te structureren en antwoorden kwantitatief te onderbouwen. Om dit mogelijk te maken, maak ik web-applicaties of analysescripts in R.

Contactgegevens

Email: elsbeth@cqp.nl
Telefoon: 06-52 87 95 45

primewire s