WERKEN BIJ

Bij CQ Procesmanagement werken we sinds 1999 vanuit de inhoud van zorg aan diverse vraagstukken. Onze klanten zijn voornamelijk zorginstellingen zoals ziekenhuizen en UMC’s, GGZ-, V&V- of thuiszorgorganisaties, maar ook koepelorganisaties, gemeenten en andere partijen.

We stimuleren samenwerking tussen veldpartijen in bijvoorbeeld de geneeskundige zorg of de opvang, ontwikkelen met de klanten samen een - voor hun doelgroep werkend - model zorg en zorgpaden, analyseren vanuit een bedrijfskundig perspectief logistieke vraagstukken, bekostiging van zorg, begeleiden de transities in de zorg bij gemeenten of implementeren innovatieve ICT oplossingen bij ziekenhuizen.

Over het algemeen werken we bij CQ Procesmanagement op locatie bij de opdrachtgever. Op vrijdag is het hele team op kantoor in Amersfoort aanwezig. Daar heerst een informele sfeer en is er tijd voor een uitgebreide vrijdagmiddaglunch. Maandelijks worden er sessies georganiseerd waarin kennis met elkaar wordt gedeeld. Daarnaast nemen adviseurs deel aan intervisie en heeft ieder een eigen coach. 

Ben jij geïnteresseerd om ons
team te komen versterken?

Heb jij een passie voor de zorg?

Heb jij advies- en(project)
managementvaardigheden en kennis?

Zie jij jezelf in ons Team?

We hebben op dit moment geen vacature, maar open sollicitaties zijn welkom.

Duurzame inzetbaarheid

Bij CQ Procesmanagement werken we aan de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers, voor dit project is steun verleend vanuit het Europees Sociaal Fonds.

primewire s