Rozemarije Schlotter

We willen dingen anders gaan doen

We hebben de zorg en ondersteuning in Nederland heel complex gemaakt; verschillende wetten, verschillende financieringsstelsels en inhoud, politiek en financiën die elkaar beïnvloeden. Veel van onze projecten spelen zich in een ingewikkeld veld af. Het vraagt inhoudelijk kennis, gevoel voor verhoudingen en processen en je niet laten afschrikken omdat iets ingewikkeld is.

Voor mij is het enige juiste perspectief dat van de cliënt, de gebruiker van de zorg en ondersteuning. Dat moeten we vooropzetten bij het maken van nieuwe wetten en het uitvoeren projecten en verbetertrajecten.

En hoe mooi zou het zijn als we dat nu echt eens kunnen gaan doen, als we echt gaan kijken naar het effect op de cliënt. Is de uitwerking dan nog steeds de gedachte waar we mee gestart zijn? Zo zagen we bij de invoering van de wvggz en wzd dat het uiteindelijk een erg ingewikkeld bureaucratisch systeem ontstaan is, waarbij cliënten aangegeven dat het voor hen ingewikkelder en onoverzichtelijke geworden is. Hetzelfde zien we bij de doordecentralisatie gebeuren; de basisgedachte is heel goed maar als we niet oppassen kan er door verschillende uitvoeringswetten en regels een log systeem ontstaan waarin we het doel uit het oog verliezen.

Wat mij betreft zitten de oplossingen in een andere manier van samenwerken. Dit vereist dat regels en principes opzijgezet worden als blijkt dat zij wel het systeem maar niet de cliënt helpen. Dat niet de hokjes, indicaties of mandaat maar wat de cliënt verder gaat helpen het belangrijkste wordt. Soms vraagt dat op je handen zitten, je kwetsbaar opstellen, je kunnen en mogen verplaatsen in de client. Het vraagt om een systeem waarin vertrouwen meer ruimte krijgt en direct betrokkenen meer mandaat krijgen.

In de modder

Bij CQ willen we hieraan bijdragen. We werken vanuit vertrouwen en verbinding en gaan samen in de modder staan om te zorgen dat het gaat werken. Als adviseur kan ik daarbij allerlei rollen hebben; de verbinder, de aanjager, de organisator, de bliksemafleider, de criticus, de inspirator, afhankelijk van wat er nodig is. Naast het perspectief van de cliënt verbind ik mij tijdens een project aan de organisatie. Veel van mijn projecten zijn langlopende projecten waardoor ik de verandering ook echt kan begeleiden. Dat gaat dus veel verder dan een advies geven, we gaan ook zorgen dat dingen voor elkaar komen en gaan werken. Daarin is de mix van je onderdeel voelen van de organisatie van de klant en tegelijkertijd een open vizier houden, heel effectief.

Expertises

  • Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen (MO/BW)
  • Decentralisatie beschermd wonen
  • Zorgpaden
  • Verandertrajecten
  • Kwartiermaken
  • Resourcegroepen
  • Dementiezorg
  • Ouderenzorg
  • ​Organisaties voor mensen met verstandelijke beperking
  • Procesverbeteringen tav samenwerkingen

Projecten

Contactgegevens

Email: rozemarije@cqp.nl
Telefoon: 06-15 38 63 03 

primewire s