VIPP GGZ - publicatie begin mei maar nu al beginnen

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional nu ook in de GGZ 
In navolging van het al langer lopende VIPP programma in de ziekenhuiszorg (zie onderaan deze pagina) komt er nu ook een VIPP-GGZ. VWS stelt een subsidie van 50 miljoen euro beschikbaar in de periode 2018-2020.
"VIPP GGZ gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van eHealth. "
De definitieve regeling zal begin mei 2018 gepubliceerd worden. Meer informatie over het programma is te vinden op de website van het programma

Voorbereiding begint nu
In maart zijn de GGZ-instellingen die aanspraak maken op deze regeling geïnformeerd door GGZ-Nederland. Van de investering die je als GGZ-instelling op dit gebied doet, wordt maximaal 50% gesubsidieerd volgens Europese Wetgeving. Om aanspraak te kunnen maken op een deel van de subsidie moet u als aanbieder voor 1 juli 2018 uw aanvraag indienen.

CQ procesmanagement kan u hierbij helpen.
Bijvoorbeeld aan de kant van de inrichting van uw ECD of cliëntportaal. Maar ook bij het inpassen van e-health toepassingen in uw zorgpaden en het doorrekenen van de bekostiging hiervan. Mocht u niet kunnen wachten om te kijken wat uw instelling kan doen, om alvast na te gaan welke projecten bij uw instelling in aanmerking zouden moeten komen of vragen hebben over het programma neem dan contact met ons op, info@cqp.nl of telefonisch (033 – 4555322). 

GGZ Nederland

Voor meer informatie over het VIPP GGZ programma vanuit GGZ Nederland zie: 
http://www.ggznederland.nl/

VIPP - Versnelling Informatieuitwisseling Patiënt Professional NVZ

Naast het programma in de GGZ loopt er al langer een VIPP programma voor de Medisch Specialistische Zorg.
CQ Procesmanagement heeft in het kader van het VIPP programma bijgedragen aan de tot stand koming van de Diagnose- en Verrichtingenthesaurus bij DHD. Dit zijn lijsten met klinisch-medische termen die medisch specialisten ondersteunen bij het gestandardiseerde vastlegging en uitwisseling van diagnoses en verrichtingen. Voor meer informatie hierover zie: 
https://www.dhd.nl/
Voor meer informatie over dit programma:https://www.vipp-programma.nl//

primewire s